I wizyta

- wywiad żywieniowy, analiza i ocena dotychczasowego sposobu żywienia, analiza składu ciała, pomiar glikemii i profilu lipidowego - 120zł

- wywiad żywieniowy, analiza i ocena dotychczasowego sposobu żywienia, analiza składu ciała, pomiar glikemii i profilu lipidowego , jadłospis tygodniowy w redukcji masy ciała - 200zł

- wywiad żywieniowy, analiza i ocena dotychczasowego sposobu żywienia, analiza składu ciała, pomiar glikemii i profilu lipidowego , jadłospis tygodniowy w dietoterapii wskazanej jednostki chorobowej (np. autyzm, cukrzyca, dna moczanowa, przewlekła choroba nerek, alergie i nietolerancje pokarmowe, niedokrwistość, PCO, Hashimoto, choroby układu krążenia - miażdżyca, nadciśnienie tętnicze) - 250zł

II wizyta(po dwóch tygodniach)

- analiza składu ciała oraz postępów, pomiar glikemii i profilu lipidowego , ocena sposobu żywienia z ewentualną korektą, jadłospis tygodniowy w redukcji masy ciała - 150zł

- analiza składu ciała oraz postępów, pomiar glikemii i profilu lipidowego , ocena sposobu żywienia z ewentualną korektą, jadłospis tygodniowy w dietoterapii wskazanej jednostki chorobowej (np. autyzm, cukrzyca, dna moczanowa, przewlekła choroba nerek, alergie i nietolerancje pokarmowe, niedokrwistość, PCO, Hashimoto, choroby układu krążenia - miażdżyca, nadciśnienie tętnicze) - 200zł

III wizyta(po kolejnych dwóch tygodniach)

- analiza składu ciała oraz postępów, ocena sposobu żywienia z ewentualną korektą, jadłospis tygodniowy - 120zł

- analiza składu ciała oraz postępów, ocena sposobu żywienia z ewentualną korektą, jadłospis tygodniowy w dietoterapii wskazanej jednostki chorobowej (np. autyzm, cukrzyca, dna moczanowa, przewlekła choroba nerek, alergie i nietolerancje pokarmowe, niedokrwistość, PCO, Hashimoto, choroby układu krążenia - miażdżyca, nadciśnienie tętnicze) - 150zł

IV wizyta(po kolejnych dwóch tygodniach)

- analiza składu ciała oraz postępów, ocena sposobu żywienia z ewentualną korektą, ustalenie planu żywieniowego dla podtrzymania osiągniętego efektu i utrwalenia dobrych nawyków żywieniowych - 80zł